Forskerhellingen Borettslag

Forskerhellingen Borettslag er et frittstående borettslag som ligger i Heggeveien på Hagan i Nittedal, og består av 2 blokker og 3 rekkehus.

Borettslaget ble bygd i 1969 og det er blitt vedlikeholdt og fornyet fortløpende. Spesielt de siste år har det blitt gjort mye:

  • Nye tak på rekkehusene og blokkene.

  • Nye utvidede balkonger på blokkene.

  • Dreneringsarbeider er gjennomført langs bygningene.

  • Rekkehusene er malt og endeveggene på blokkene er forblendet med tegelstein.

  • Det er installert digitalt felles TV og internett fra Norsk Kabel-TV AS i alle leiligheter. (Nokab tlf.: 67 06 15 19)

Borettslaget framstår som et veldrevet og hyggelig borettslag å bo i.

Blokkene:

Disse har adresse Heggeveien 15 og 17 og består av 108 leiligheter av forskjellig størrelse.
Alle leiligheter har 16 kvm. innglasserte balkonger på stuesidene.
2 roms leilighetene har bare balkong på stuesiden.
Noen av 3 og 4 roms leilighetene i 15 D,E,F og G har heller ikke balkong på kjøkkensiden.
Alle andre leiligheter har også en 16 kvm. balkong på kjøkkensiden, men denne er ikke innglassert.

På inngangsiden er det opparbeidet uteplass med grillpeis,
lekeplass og sykkelskur.
På forsiden er det parkeringsplass med gjesteparkering.

Alle leiligheter har bod i kjeller samt garasjeplass under blokkene. Garasjene og kjellergangene er kameraovervåket. Opptakene blir fortløpende slettet etter 7 dager og det er kun styret som har tilgang til disse opptakene.

Rekkehusene:

Rekkehusene har 16 leiligheter fordelt på tre rekkehus med adresse Heggeveien 24, 26 og 28.
Alle rekkehusene er 4 roms leiligheter med kjeller.
Kjellerene er innredet individuelt.
Alle rekkehus har terrasser på stuesiden
samt uteplass ved inngangsparti.

På fellesanlegget er det plassert en lekeplass.
Alle leiligheter har en garasjeplass i sentralt garasjeanlegg