Beboerne selv er ansvarlige for å registrere sine gjester fra 0 – 3 dager. Dette gjøres på følgende måte:

1) søk opp: http://gjest.p-service.no

2) Brukernavn: 2067

3) Passord: 5566

Parkering for gjester over 3 dager samt registrering av reservert plass for bil nummer 2 skal som tidligere meldes styret.

Dette utvides nå også til å gjelde for rekkehusene, og de i rekkehusene som ønsker reservert parkering for bil nummer 2 må meddele dette til styret innen 1.april 2020.

Melding om dette sendes: forskerhellingen@nokab.no eller sms på tlf 957 92 432