Tirsdag 31.mars 2020 kl. 19.00 Folkets Hus på Hagan.

Innsending av forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen bes innsendes senest 28.februar 2020. Forslagene sendes til:

forskerhellingen@nokab.no eller skriftlig i styrets postkasse i Heggeveien 15G.

Vel møtt!

Styret, 6.januar 2020