Hageparsellene rekkehus

  • Hageparsellene er borettslagets fellesareal som andelseier har disposisjonsrett over. Andelseier skal vedlikeholde hagen for egen regning. Hageparsellene skal holdes ryddige og i forsvarlig stand, § 5-11 (1) i Lov om burettslag «andelseigaren skal fara fint med bustaden og fellesareala. Bruken av bustaden og fellesareala må ikkje på urimeleg eller unødvendig vis vere til skade eller ulempe for andre andelseigare». Styret kan gi skriftlig advarsel til andelseier med frist for opprydding av hageparsellen. Dersom fristen ikke overholdes, kan dette anses som brudd på vedtektene.
  • Busker, trær og hekker: Det er ikke lov å plante busker, trær og hekker til sjenanse for naboene. Busker, trær og hekker skal ikke være over 2 meter høye. Dette skal ikke vokse for nær bygningsmassen da det kan oppstå skader. Det er andelseiers ansvar å sørge for at dette overholdes. Dersom regelen ikke overholdes, kan styret beskjære ned til 2 meters høyde for andelseiers regning. Unntaksvis kan busker, trær og hekk som IKKE er til skade/sjenanse for bygningene eller naboen være inntil 3 m høye. 
  • Gjerder: Hagegjerder er andelseiers ansvar. Gjerdene skal være 1 meter høye, hele, rene og malt i en farge som hele rekka er blitt enige om. Gjerder som er ødelagte (eksempelvis mangler bord) skal repareres. Gjerder som er slitte og har sprukket maling skal pusses og males. Dersom gjerdene ikke holdes i orden, kan styret gi andelseier en frist til å reparere gjerdene. Gjerder eller hekk må ikke settes nærmere kjørevei/kommunal gangvei enn 1 meter. Ved oppsetting av gjerde eller hekk mot gangvei innenfor borettslagets område, skal det tas hensyn til fremkommelighet for større kjøretøy.

Meterbegrensningene som er nevnt for busker, trær, hekker og gjerder er veiledende!

 

Forskerhellingen Borettslag er et frittstående borettslag som ligger i Heggeveien på Hagan i Nittedal, og består av 2 blokker og 3 rekkehus.

Borettslaget ble bygd i 1969 og det er blitt vedlikeholdt og fornyet fortløpende.

Adresse

Heggeveien, 1481 Hagan

Kontakt styret

95 79 24 32

forskerhellingen@nokab.no