Vedlikeholdsplikt for pipeløp og ildsteder

 Borettslaget står ansvarlig for vedlikehold av kun pipeløpet. Ildsted med røykrør er andelseiers hele og fulle ansvar. Hvorvidt dette er montert av tidligere andelseier fritar på ingen måte nåværende eier for dette ansvaret. Ved innsetting av nytt ildsted er andelseier ansvarlig for at utførelsen er gjort iht. de enhver tid gjeldende forskrifter. Styret skal ha kopi av godkjenning fra brann-/feiervesenet (dette for nødvendig justering av pipeviftene)

Borettslagets vedlikeholdsplikt er begrenset til installasjoner som skal tjene bygningens behov. Det innebærer at plikten ikke omfatter innretninger som er anskaffet av en eller flere av andelseierne og som bare skal betjene deres bruksenheter eller er beregnet for deres eksklusive bruk, for eksempel et særskilt anskaffet ventilasjonsanlegg, en glassvegg, markiser eller ildsted.

Ved anskaffelse av nytt ildsted er det meldeplikt til feieravdelingen du å melde dette her:
Nyinstallasjon av ildsted – Nedre Romerike brann- og redningsvesen (nrbr.no)

Nittedal brannvesen er en del av NRBR (Nedre Romerike Brann og Redning) har ansvar for feiing og tilsyn i eierkommunene.

Feiing og tilsyn utføres etter behov og minimum hvert 6. år (Nittedal kommune) Brannforebyggeren kartlegger hvordan det fyres, hva det fyres med og sotmengden i hvert enkelt pipeløp. Behovet for feiing avdekkes altså ut fra bruk, vedlikehold, bygning osv. og feiehyppigheten fastsettes ut fra dette.

Dårlig trekk på grunn av for dårlig lufttilgang er den vanligste årsaken til fyringsproblemer.  Husk at åpen peis har vesentlig større luftbehov (200 – 400 m3 pr time) enn et lukket ildsted (15 – 30 m3 pr time). På bakgrunn av dette anbefales vedovn og ikke peis! 

Forskerhellingen Borettslag er et frittstående borettslag som ligger i Heggeveien på Hagan i Nittedal, og består av 2 blokker og 3 rekkehus.

Borettslaget ble bygd i 1969 og det er blitt vedlikeholdt og fornyet fortløpende.

Adresse

Heggeveien, 1481 Hagan

Kontakt styret

95 79 24 32

forskerhellingen@nokab.no