23.01.2020

Forskerstuene er nå klare for utleie etter å ha vært under utbedring siden vannlekkasjen i begynnelsen av oktober 2019.

06.01.2020

Tirsdag 31.mars 2020 kl. 19.00 Folkets Hus på Hagan. 

Innsending av forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen bes innsendes senest 28.februar 2020. Forslagene sendes til:

forskerhellingen@nokab.no eller skriftlig i styrets postkasse i Heggeveien 15G.

Vel møtt!

St...

22.10.2019

Styret ber om at disse nå ikke benyttes før vi kommer med beskjed om at de er åpnet for bruk igjen. Vi ber om at dette blir respektert.

22.10.2019

Komprimatorbil:

Torsdag 5. mai og Torsdag 10. september.

Bilen starter ved vaskeplassen til rekkehusene kl. 18.00.

Styret minner om at spesialavfall som:

elektriske artikler, maling, glass, gips, dekk, batterier og badekar ikke kan kastes på disse bilene.

Dette må den enkel...

Please reload