Parkeringsbestemmelser

 1. All parkering i borettslaget skal skje i garasjeanleggene eller på parkeringsplassene i borettslaget. Det tillates stans for nødvendig av-/pålessing, forutsatt synlig aktivitet ved kjøretøyet. Hensatte kjøretøyer uten aktivitet i 15 minutter vil kunne bli ilagt kontrollavgift og borttauing kan skje uten varsel. Trenger man fravikelse fra disse bestemmelser ved inn/ut flytting, samt til håndverkere kan slik tillatelse fås ved henvendelse til styret. Denne tillatelse blir da elektronisk registrert. Ikke parker på plenene. Sett deg inn i skiltingen på parkeringsplassene.

 

 1. Beboere som har flere enn en bil, vil kunne få elektronisk tillatelse til parkering ute på reservert plass ved henvendelse til styret. Da alle beboere skal benytte tildelt plass i garasjeanleggene utstedes det kun en tillatelse til bil nummer to pr. husstand. For beboere med flere enn en Elbil gjøres det unntak, ved henvendelse til styret utstedes det parkeringstillatelse til begge Elbilene ute (pga behovet for lading). Det er kun tillatt å ha en av bilene ute av gangen, ved mislighold vil en av parkeringstillatelsene kunne bli inndratt. Beboere med biler som av forskjellige årsaker ikke kommer inn i våre garasjeanlegg, vil få utstedt elektronisk parkerings tillatelse ved henvendelse til styret. Parkeringen skal skje på plassene «RESERVERT» (skiltet). Beboere i 15 blokka skal benytte denne blokks parkeringsplass, og det samme gjelder for beboere i 17 blokka. For disse områder gjelder reglen ”førstemann til mølla”, og er plassene fulle, kan ikke andre brukes. Alle biler som parkerer nærmest blokkene, skal parkere med fronten inn mot blokkene (skiltet).

 

 1. Gjesteparkeringsplassene er for gjester til beboerne i hele borettslaget. Gjester skal benytte parkeringsplass som tilhører adressen til beboeren de skal besøke. All gjesteparkering skal registreres elektronisk. Beboere er selv ansvarlig for å registrere sine gjester ved besøk fra (0 – 3 døgn, etter 3 døgn får man 1 døgns karantene). Skal du ha gjester utover 3 døgn, ta kontakt med styret, som kan legge inn lengre parkeringstillatelse. Borettslagets beboere kan benytte parkeringsplassene ute mellom  08.00 – 18.00. Mellom kl. 18.00 – 08.00er plassene reservert kun for gjester til borettslaget. Vi oppfordrer både beboere og deres gjester til å gjøre seg kjent med skiltingen på våre parkeringsplasser, og parkere i henhold til skiltingen. Plassen rett over innkjøring blokk 15 (den delen av plassen som tilhører Forskerhellingen Borettslag) er reservert for beboere og gjester til borettslaget.
 2. Biler tilhørende bedrifter med adresse i borettslaget og firmabiler som beboere fast disponerer, er ikke å definere som gjester til vårt borettslag og behandles som om bilen var beboerens egen.

   

  1. HC plasser – for de som har gyldig HC-tillatelse utstedt av kommunen kan fritt parkere på parkeringsplassene. Dog må de beboere med slik tillatelse parkere på den parkeringsplass som tilhører den blokken de bor i. Gyldig HC-tillatelse må ligge synlig i bilens frontrute for kontroll.

   

  1. Avskiltede biler skal ikke parkeres på gjest- eller reserverte parkeringsplasser. Disse vil omgående bli fjernet for eiers regning. Har du behov for å la et avskiltet kjøretøy stå på parkeringsplassen i garasjen over et kortere tidsrom, skal styret ha melding om dette. Bilen må da merkes med navn og adresse.

   

  1. Det er ikke tillat å parkere bobiler, campingvogner eller tilhengere på parkeringsplassene. I tilfeller hvor dette er nødvendig, må det innhentes tillatelse fra styret.

   

  1. All parkering utenfor parkeringsplassene er forbudt, dette gjelder vaskeplasser, containerplasser, plener, dobbeltparkering osv. Parkeringen skal kun skje på anviste plasser. Dette for å sikre framkommelighet for utrykningskjøretøy til enhver tid. Hensatte kjøretøykan styret kreve fjernet. Den enkelte beboer plikter selv å innhente p-tillatelse på kjøretøyet, før man parkerer på området skiltet med ”Reservert parkering”. Dette gjelder også når du bytter kjøretøy for en kortere periode eller permanent. Kjøretøy som parkeres inne på borettslagets område skal være utstyrt med gyldig elektronisk p-tillatelse.

   

  1. Parkeringskontrollene utføres i henhold til Parkeringsforskrift av 18.03.16 nr 260
   Kontrollsanksjonen er bestemt av myndighetene og justeres hvert 5. år. De er for tiden; 330,- kr. 660,- og kr. 990,-avhengig av overtredelse.

  Det er viktig at alle beboere setter seg inn i parkeringsbestemmelsene, samt informere sine gjester om disse. Da vil man kunne unngå unødvendige utgifter i form av kontrollavgift. Har du parkert i strid med parkeringsbestemmelsene kan ikke styret hjelpe deg med dette. Er du usikker på parkeringsbestemmelsene, ta kontakt med styret.

   

  Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 30.10.1967,
  endret den 29.03.2004 med virkning fra samme dato som ny lov om borettslag trer i kraft, 15.08.2005,
  endret 22.03.2012.
  Sist endret 21.03.2024

   

   

  Forskerhellingen Borettslag er et frittstående borettslag som ligger i Heggeveien på Hagan i Nittedal, og består av 2 blokker og 3 rekkehus.

  Borettslaget ble bygd i 1969 og det er blitt vedlikeholdt og fornyet fortløpende.

  Adresse

  Heggeveien, 1481 Hagan

  Kontakt styret

  95 79 24 32

  forskerhellingen@nokab.no