Her er protokollen fra Generalforsamling som ble avholdt 23.03.24 (PDF).