RYDDING I SYKKELSKURENE, BLOKKENE

Torsdag 8. SEPTEMBER 2022 – A/L FORSKERHELLINGEN BORETTSLAG

  

Torsdag 8. september kommer høstens komprimatorbil

Styret har gjentatte ganger blitt kontaktet av beboere som benytter seg av sykkelskurene. Det står mange sykler i dårlig forfatning som IKKE er i bruk (gjelder spesielt 15-blokka). I den forbindelse ønsker styret at det ryddes i sykkelskurene i begge blokkene, slik at det blir plass til sykler som er i bruk.

 

DERFOR; MERK SYKKELEN/SYKLENE DERES GODT! og vær gjerne tilstede!

Komprimatorbilen starter opp ved rekkehusene kl. 18.00 som vanlig.

 

Alle umerkede sykler kastes på komprimatorbilen – (sykkellåsene klippes på sykler som ikke er merket) og vil IKKE bli erstattet av borettslaget i etterkant.

 

Hagan, 1. August 2022

Forskerhellingen Borettslag AL

Styret