Sjekkliste for brannsikkerhet

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er vår enkle sjekkliste for hva du bør huske.

Hver dag før du legger deg:

 1. Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 2. Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av.
 3. Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket.
 4. Sjekk at levende lys er slokket.

Hver måned:

 1. Test røykvarslerne ved å bruke testknappen.
 2. Test jordfeilbryteren i sikringsskapet.

Hvert kvartal:

 1. Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet.
 2. Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 3. Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer.
 4. Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår:

 1. Gjennomfør en brannøvelse for hele familien.
 2. Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 3. Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet.

Hvert år:

 1. Bytt batteri i røykvarslerne.
 2. Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger.
 3. Test røykvarslerne med røyk.
 4. Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.

Hvert femte år:

 1. Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen.
 2. Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet.

Hvert tiende år:

 1. Skift ut røykvarslerne med nye.
 2. Utfør service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet.

 

Kilde: Norsk Brannvernforening

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/sjekkliste-for-boligen/

Forskerhellingen Borettslag er et frittstående borettslag som ligger i Heggeveien på Hagan i Nittedal, og består av 2 blokker og 3 rekkehus.

Borettslaget ble bygd i 1969 og det er blitt vedlikeholdt og fornyet fortløpende.

Adresse

Heggeveien, 1481 Hagan

Kontakt styret

95 79 24 32

forskerhellingen@nokab.no