Spørsmål og svar

Her legger dere inn normale spørsmål og svar. Denne siden kan dere også fylle ut med nye spørsmål og svar når de kommer inn. Da slipper beboerne å kontakte dere for samme spørsmål flere ganger.

Fakta om borettslaget

(Ditt Borettslag) var fullt innflyttet høsten 1990, og var konstituert med eget styre i 1991.

Borettslaget består av 8 blokker med 237 leiligheter og 18 innganger.

Det er to doble og ett enkelt søppelrom i laget som er tilpasset et bestemt antall brukere. I tillegg er det papp og papircontainere, samt glass/metall containere i nærområdet.

Borettslaget har en felles strømavtale med Istad Kraft AS, og en TV kanal og internett tilkoblingsavtale med x.

Til å ivareta de store grøntanleggene er det en avtale med Anleggsmester Ola Nordmann som også sørger for brøyting og salting av borettslagets områder på vinterstid.

Borettslaget har også en vaktavtale med sikkerhet x

Postkasse og ringeanlegg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Felleslokalet

Borettslaget har et eget felleslokale som brukes til å avvikle felles blokkmøter, generalforsamlinger og diverse andre møter med leverandører, bursdager, osv.

Skal du selv ha en samling med flere personer enn du har plass til hjemme, det være seg konfirmasjon, barnedåp ol. så er det anledning til å søke om å få leie felleslokalet for en rimelig penge til dette.

Klikk her for å booke felleslokalet

Det kan være lurt å gjøre dette i god tid ettersom dette er en populær ordning.

Parkeringsoblater

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Nummer og oppganger
Blokk nummer: Med følgende oppgangsnumre:
1 1, 10
2 2, 20
3 3, 30
4 4, 40
5 5, 50
6 6, 60
Strøm

Pr. 2017 har borettslaget felles innkjøp av strøm hos Hjemkraft til andelseierne.

I løpet av 2018 vil denne fellesordningen falle vekk grunnet endringer i lovverket.

Søppelrom

Renovasjon er basert på containere som er plassert i to doble og ett enkelt søppelrom. Disse tømmes tirsdag og fredag. Da skal det også gjøres rent i søppelrommene.

Det er ikke tillatt å sende små barn, som ikke rekker opp til å åpne kontainerlokket, eller som ikke klarer å låse opp og igjen døren til søppelrommet, med søppel.

Større kontainere blir satt ut til dette formål til tider da dette er mest nødvendig. F.eks. ved høytider.

Lading av El-bil

LADING AV ELBILER

Borettslaget tillater et begrenset antall ladepunkter for elbiler i garasjene.
Oversikt over ladepunktskapasitet i fellesgarasjene.

Garasje under blokk 1: 5 ladepunkter
Garasje under blokk 3: 2 ladepunkter
Garasje under blokk 6: 4 ladepunkter

Når overnevnte punkt er tatt i bruk, vil det bli satt opp venteliste for ladepunkt.

Alle kostnader i forbindelse med montering av ladepunkt betales av andelseier.

Andelseier vil bli fakturert for strømforbruket.

Det er ikke, og vil ikke bli satt opp ladepunkter på utendørs parkering.

Styret og stell
Øverste myndighet i borettslaget er Generalforsamlingen. Denne samles normalt en gang i året. Generalforsamlingen velger også medlemmene til lagets styre, behandler økonomi og generelle retningslinjer osv for driften. Styret håndhever og gjennomfører alle vedtak som besluttes på generalforsamlingen, samt står for den daglige driften av laget.

Som andelseier er det derfor viktig at du deltar på generalforsamlingen. Styret vil etter behov kalle inn til beboermøter og informere om pågående, eller kommende prosjekter for de som måtte bli berørt. Du oppfordres til å engasjere deg i lagets ve og vel gjennom å stille til valg enten som styremedlem eller varamedlem.

Ventilasjon

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Utflytting / Eierskifte

Ved utflytting så skal nedenstående overleveres ny beboer.

Dette gjelder følgende spesifikke komponenter for TV og Internett fra vår leverandør:

 • Dekoder
 • Modem
 • Ruter
 • Alle kabler i tilknytning til disse
 • Passord og påloggingsinformasjon til lokalt trådløst nettverk

Av generell karakter så skal også følgende overleveres/stå igjen:

 • Røykvarslere
 • Brannslange
 • Alle parkeringsoblater
Garasjer og parkering

Ved utflytting så skal nedenstående overleveres ny beboer.

Dette gjelder følgende spesifikke komponenter for TV og Internett fra vår leverandør:

 • Dekoder
 • Modem
 • Ruter
 • Alle kabler i tilknytning til disse
 • Passord og påloggingsinformasjon til lokalt trådløst nettverk

Av generell karakter så skal også følgende overleveres/stå igjen:

 • Røykvarslere
 • Brannslange
 • Alle parkeringsoblater

Finner du ikke spørsmålet du leter etter? Skriv inn her så skal vi svare så fort vi kan

7 + 11 =

Forskerhellingen Borettslag er et frittstående borettslag som ligger i Heggeveien på Hagan i Nittedal, og består av 2 blokker og 3 rekkehus.

Borettslaget ble bygd i 1969 og det er blitt vedlikeholdt og fornyet fortløpende.

Adresse

Heggeveien, 1481 Hagan

Kontakt styret

95 79 24 32

forskerhellingen@nokab.no