Komprimatorbil:

Torsdag 5. mai og Torsdag 10. september.

Bilen starter ved vaskeplassen til rekkehusene kl. 18.00.

Styret minner om at spesialavfall som: elektriske artikler, maling, glass, gips, dekk, batterier og badekar ikke kan kastes på disse bilene

Dette må den enkelte beboer bringe til avfallsstasjonene. Det man skal kaste må ikke plasseres slik at det er til hinder for framkomsten til komprimatorbilen. Alle må kaste sin egen søppel på komprimatorbilen.

Dugnad våren 2020:

Rekkehusene: Tirsdag 12. mai

15-blokka: Onsdag 13. mai

17-blokka: Torsdag 14. mai