Komprimatorbil:

Tirsdag 11. mai og Torsdag 9. september.

Bilen starter ved vaskeplassen til rekkehusene kl. 18.00.

Styret minner om at spesialavfall som: elektriske artikler, maling, glass, gips, dekk, batterier og badekar ikke kan kastes på disse bilene

Dette må den enkelte beboer bringe til avfallsstasjonene. Det man skal kaste må ikke plasseres slik at det er til hinder for framkomsten til komprimatorbilen. Alle må kaste sin egen søppel på komprimatorbilen.

Dugnad våren 2021:

Rekkehusene: Tirsdag 4. mai

15-blokka: Onsdag 5. mai

17-blokka: Torsdag 6. mai